MB- 104 PASÍVNY ŠTANDARD

Najnovší okenný a dverový systém MB-104 Passive je špičkový produkt, ktorý spĺňa parametre pre pasívne domy. Nemecký inštitút Passive House v Darmstadte hodnotí pasívny štandard pri dosiahnutí Uw celého okna menšie než 0,85 W/m2K a to so sklom Ug 0,7 W/m2K. Okná MB-104 PASSIVE tento parameter spĺňajú vďaka vynikajúcemu priestupu oknom Uw 0,8 W/m2K. Pri použití skla Ug 0,5 W/m2K sa potom celkový priestup Uw dostáva k hranici 0,5 W/m2K.

Stavebná hĺbka rámu je 95 mm, hĺbka krídla 104 mm.

Systém je dostupný vo 2 izolačných variantách  SI a AERO v závislosti na požadovanom tepelnom prestupe.

Výhody systému MB-104 Passive:

  • certifikát pasívneho štandardu z Passive House Institute Darmstadt v Nemecku
  • vynikajúci tepelný komfort s priestupom tepla celého okna Uw od 0,53 W/m2K
  • perfektná vodotesnosť a prievzdušnosť
  • zasklenie až 81 mm
Scroll to Top